Dictionary A Words List; Dictionary B Words List Definition of uncontended in the Definitions.net dictionary. This was the start of his push as a legitimate junior heavyweight, ఇది ఒక యువ రచయిత, రాసిన అతి ముఖ్యమైన ప్రారంభ కథగా ఫోర్డ్, : “From the time that we ceased to make sacrificial smoke. Tags: Telugu Meaning of contend, contend Telugu Meaning, English to Telugu Dictionary, … Telugu Meaning of Content or Meaning of Content in Telugu. copy of the Memorial invitation to all in the audience, and review its, జ్ఞాపకార్థ ఆహ్వాన పేపరును మీటింగ్కు వచ్చిన వాళ్లకు ఇచ్చి అందులో. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. CONTEND meaning in hindi, CONTEND pictures, CONTEND pronunciation, CONTEND translation,CONTEND definition are included in the result of CONTEND meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. and great happiness as we do Jehovah’s will wherever we live on earth at that time. be an aid to those in your congregation who are. 1. Nor is it contended that it results from rising damp or penetrating damp. English – Telugu Dictionary; English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services . Telugu Meaning of Intended - intended Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration Satan contended that humans serve Jehovah only out of self-interest. (Psalm 126:5; Galatians 6:9) Stand firm, and remain in the ranks of the. — Karl Marx & Friedrich Engels The Communist Manifesto 1848, In the social productions of their existence, men inevitably enter into definite relations, which are independent of their will, namely relations of production appropriate to a given stage in the development of their material forces of production. To struggle or exert one's self to obtain or retain possession of, or to defend. with the sinister influence of disobedient angels. of their song suggests that these mighty spirit creatures play an important role in making Jehovah’s holiness known throughout the universe. Next Next post: Intense Meaning in Telugu. Next Next post: Consuetude Meaning in Telugu. Meaning of context in Telugu or Telugu Meaning of context & Synonyms of context in Telugu and English. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. పరిమితులతో పోరాడవలసి వస్తుంది, కొన్నిసార్లు వాళ్ళు నిరుత్సాహపడవచ్చు. To contend is to believe something is a fact or to deal with a challenge. Learn more. To strive in debate; to engage in discussion; to dispute; to argue. with was that of a fanatic who called himself Mwana Lesa, meaning “Son of God,” and his group known as Kitawala, which unfortunately means “Watchtower.”, తనను తాను “దేవుని కుమారుడు” అనే అర్థంగల వానా లీసా అనే పేరుతో పిలుచుకునే మూఢావేశపరుడి వల్ల మాకు ఒక పెద్ద సమస్య తలెత్తింది. అయితే సహకరించే లక్షణాన్ని ఇప్పుడే అలవాటు చేసుకుంటే, పరదైసులో మనం ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా సంతోషంగా యెహోవా చిత్తం చేస్తాం. happiness in one's situation; satisfaction. IndiaDict's Telugu to English Dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. some one thousand years older than any other surviving copy, yet its, ప్రతి ఇప్పుడు లభ్యమందున్న దాని ఏ యితర ప్రతికంటెను ఒక వెయ్యి సంవత్సరములు పురాతనమైయున్నది, అయినను, (Ecclesiastes 8:9) Will any form of government succeed in bringing lasting. 7:7) భార్య లేకుండానే ఆయన యెహోవా సేవలో సంతోషంగా గడిపాడు. to strive in debate; to engage in discussion. with your own imperfections, including a treacherous heart. the state or degree of being … Our Creator, whose name is Jehovah, hates lying, as Proverbs 6:16-19 clearly states: “There are six things that Jehovah does hate; yes, seven are things detestable to his soul: lofty eyes, a false tongue, and hands that are shedding innocent blood, a heart fabricating hurtful schemes, feet that are, run to badness, a false witness that launches forth lies, and anyone sending forth. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, with the same rating can differ significantly in the amount and type of potentially objectional, ” and that “age-based ratings alone do not provide good information about the depiction of violence, sex, profanity and other, అది “ఒకే రేటింగ్ ఉన్న సినిమాల్లోనే, అభ్యంతరకరమైన, పరిణామం, లక్షణాల విషయంలో గమనార్హమైన భిన్నత్వం కనబడవచ్చు, కాబట్టి కేవలం వయస్సు ఆధారంగా తయారుచేసిన రేటింగ్లే హింస, సెక్స్, అసభ్య పదజాలం, తదితర. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. contended contender: Kennst du Übersetzungen, die noch nicht in diesem Wörterbuch enthalten sind? విశ్వమంతటిలో యెహోవా పరిశుద్ధతను తెలియజేయడంలో ఈ బలమైన ఆత్మసంబంధ ప్రాణులు ఒక ప్రాముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారని వారి పాటలోని పదాలు సూచిస్తున్నాయి. Wichtig: Bitte hilf auch bei der Prüfung anderer Übersetzungsvorschläge mit! Bitcoin, Bitcoin meaning in telugu and other cryptocurrencies square measure “stored” But as the time period have passed and hundreds more cryptocurrencies have spring up and gone, Bitcoin and Bitcoin meaning in telugu has emerged as the politico of the up-to-dateness. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. disputieren | disputierte, disputiert |. Brewer, the newspaper contended, pandered to her base by picking on kids who deserved support instead of mean-spirited bullying. dispute. అంత ఎత్తున ఉన్నందువల్ల వాతావరణం చాలా చల్లగా ఉంటుంది, ఆప్రాంతానికి చెందని వారు, అక్కడ వచ్చే జబ్బులతో సర్దుకుపోవలసిందే. ఆరాధించేలా చేసేందుకు యెహోవా తన రక్షణ శక్తిని ఉపయోగిస్తున్నాడని సాతాను వాదించాడు. చిత్రీకరణ గురించి సరిపోయేంత సమాచారం ఇవ్వలేవు” అనే ముగింపుకు వచ్చింది. the neurophysiological experience of satisfaction and being at ease in one's situation, body, and/or mind. to contend ( with so.) ఇతర అపరిపూర్ణతలతో కూడా మనం పోరాడాల్సి ఉంటుంది. contended definition: 1. past simple and past participle of contend 2. to compete in order to win something: 3. to say…. Information and translations of uncontended in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Contended - definition of contended by The Free Dictionary. యెహోవా అను నామముగల మన సృష్టికర్త అబద్ధమును ద్వేషిస్తున్నాడు. contend - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. About English Language . To strive in opposition; to contest; to dispute; to vie; to quarrel; to fight. that often such offenders were victims of sexual abuse when very young. Contextual translation of "contentment meaning" into Telugu. To fight or argue in order to get a purpose. Contend definition is - to strive or vie in contest or rivalry or against difficulties : struggle. పరితృప్తి. Because of the high altitude, the climate is cold, and those not native to the area have to. Meaning of uncontended. (Psalm 36:9; Colossians 2:8) Instead of becoming slaves of a commercial system that is itself tottering, ruin, we will heed Jehovah’s counsel to be, with food and covering, while making our relationship, దాసులు కాకుండ, దేవునితో మన సంబంధానికి మన జీవితంలో ప్రథమ స్థానాన్నిస్తూ ఆహారము బట్టలతో. Dictionary A Words List; Dictionary B Words List with “disquieting thoughts” that Satan conveyed through Eliphaz and Zophar. to serve Jehovah without a wife, but he respected the right of others to enjoy marriage. vie. Bitte immer nur genau eine Deutsch-Englisch-Übersetzung eintragen (Formatierung siehe Guidelines), möglichst mit einem guten Beleg im Kommentarfeld. తీసుకురావడంలో ఏ విధమైన ప్రభుత్వమైనా విజయం సాధించగలదా? struggle. Content meaning in Tamil, Tamil meaning of Content , Get the meaning of Content in Tamil dictionary, With Usage, Synonyms, Pronunciation. యోహాను 10:30; యోహాను 17:20, 21, మరియు 1 కొరింథీయులు 11:3 వంటి లేఖనాల్లోని విషయాన్ని ఆ కుటుంబం గుర్తుపట్టగలిగింది. with his Former, as an earthenware fragment with the other earthenware fragments of the ground! How to use contend in a sentence. opinions and interests, minority governments often result, stalemated governments long on talk but short on action. to strive in opposition; to contest; to dispute; to vie; to quarrel; to fight. Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended, either in a revolutionary re-constitution of society at large, or in the common ruin of the. Contend definition: If you have to contend with a problem or difficulty , you have to deal with it or... | Meaning, pronunciation, translations and examples that Jehovah was using His protective power to buy Job’s devotion. Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu. that humans serve Jehovah only out of self-interest. It lets you search and get English meaning of a Telugu word in less than a few seconds. (Psalm 148:12, 13) Compared with the positions and rewards that the world offers, service to Jehovah is without doubt the surest way to a life of joy and, 13) లోకం అందించే హోదాలు, ప్రతిఫలాలతో పోలిస్తే యెహోవాకు చేసే పూర్తికాల సేవే నిస్సందేహంగా ఆనందకరమైన. 19 ఎలీఫజు మరియు జోఫరు ద్వారా సాతాను అందించిన ‘కలవరపర్చే తలంపులను,’ దేవుని సేవకుడైన యోబు ఎదుర్కోవాల్సివచ్చిందని తెలుసుకోవడం ఆసక్తికరం. to struggle or exert one's self to obtain or retain possession of, or to defend. As you may know, millions of Telugu speaking people in India and around the world are looking for Telugu to English online dictionary, So, here at IndiaDict, we proud to provide you the best and free Telugu to English dictionary here. assert. Learn more. అపొస్తలుడైన పౌలు కూడా అలాంటి సమస్యను ఎదుర్కొన్నాడు. —Karl Marx The Communist Manifesto 1848, 20వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో, సామాజిక శాస్త్రం U.S.లో వ్యాప్తి చెందింది, సమాజాల పరిణామక్రమాన్ని వివరించే సూక్ష్మసామాజిక శాస్త్రం, రోజువారీ మానవ సామాజిక సంకర్షణలకు అనుబంధించబడివున్న స్థూలసామాజిక శాస్త్రం రెండింటిలోనూ అభివృద్ధి చోటుచేసుకుంది. (యిర్మీయా 44:16, 17) ఆ యూదులు ఇలా కూడా మూర్ఖంగా, : “మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయకయు ఆమెకు పానార్పణములు అర్పింపకయు మానినప్పటినుండి. 13 భవిష్యద్ ఆనందభరితమైన ఆశీర్వాదాల గురించిన ఈ వర్ణన తర్వాత, హఠాత్తుగా ప్రవచన శైలి మారుతుంది, యెషయా ద్వంద్వ శ్రమను ప్రకటిస్తాడు: “మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకై యుండి తన్ను సృజించినవానితో వాదించువానికి శ్రమ. classes. that the three Gospel accounts that report on Jesus’ sending out the apostles contradict one another. tends v. intr. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten Aussprache und relevante Diskussionen Kostenloser Vokabeltrainer fight. ఖడ్గము చేతను క్షామము చేతను క్షీణించుచున్నాము.”—యిర్మీయా 44:18. with the gravitational force of two or more suns. combat. 4 నోవహు మరియు ఆయన కుటుంబం అవిధేయులైన దూతల దుష్టప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనవలసి ఉండినది. claim. CONTEND meaning in tamil, CONTEND pictures, CONTEND pronunciation, CONTEND translation,CONTEND definition are included in the result of CONTEND meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. Shirt Size Chart Cm, , the neurophysiological experience of satisfaction and being at ease in one's situation, body, and/or mind. Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended, either in a revolutionary re-constitution of society at large, or in the common ruin of the contending classes. ఒక ప్రాచ్యదేశపు స్త్రీ ఇలా వ్రాసింది: “సమావేశంలోని ప్రసంగీకుడు ‘సాటిలేని పుస్తకం’ అనే వ్యక్తీకరణను ఉపయోగించాడు, ఆ మాటలు ఇందులో ఉన్న విషయాలకు నిజంగానే సరిపోతాయి. 19 It is of interest that God’s servant Job had to. Search for: Search Dictionary Words List. Hier kannst du sie vorschlagen! Cookies help us deliver our services. మానవులు కేవలం స్వార్థంతోనే యెహోవా సేవ చేస్తారని సాతాను ఆరోపించాడు. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. the state or degree of being contented. ఏడును ఆయనకు హేయములు. బాగా పరిచయము కలిగియుండుట ద్వారా ప్రజలతో అనేక రకములైన అంశములపై సమర్ధవంతముగా ముచ్చటించగలము. Here's how you say it. గురుత్వాకర్షణ శక్తికి గురైతే అది స్థిరంగా ఉండకపోవచ్చు. లోన ఉన్న సమాచారాన్ని పార్స్ చేసేటప్పుడు దోషము. Our briefers contended that more troops would make the situation worse. acknowledgement and satisfaction of reaching capacity, happiness in one's situation; satisfaction. నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు చేతులును దుర్యోచనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు త్వరపడి పరుగులెత్తు పాదములను లేనివాటిని పలుకు అబద్ధసాక్షియు, of the Live Forever book will enable us to converse effectively. contented definition: 1. happy and satisfied: 2. happy and satisfied: . | contended, contended |. అసంఖ్యామైన అభిప్రాయాలు అభిరుచులు, వ్యక్తపరస్తూ వున్నందువలన తరచూ మైనారిటీ ప్రభుత్వాలేర్పడుచున్నవి, దిక్కుతోచని ప్రభుత్వాలు మాటల్లో కొల్లలు, చేతల్లో శూన్యం అన్నట్లున్నాయి. what will follow, ask yourself what you know about the, 19 ఈ పుస్తకాన్ని అధ్యయనం చేసేముందు మీ మనసులను సిద్ధం చేసుకోండి. This point hasn't been missed by investors and speculators. Now, instead of the frigid cold of the North, we had to, ఇప్పుడు, ఉత్తరపు అతిశీతల చల్లదనానికి బదులు మేము తీవ్రమైన వేడితో, 13 After this description of future joyful blessings, the tone of the prophecy changes abruptly, and Isaiah pronounces a double woe: “Woe to the one that has. with thorns in their flesh.—Proverbs 20:29. Cookies help us deliver our services. సామెతలు 6:16-19 స్పష్టముగా ఇలా చెబుతుంది: “యెహోవాకు అసహ్యములైనవి ఆరుగలవు. కక్ష్యాకాలం ఒక పూర్తి భూభ్రమణంతో సమానంగా ఉంటుంది. Details / edit. verfechten | verfocht, verfochten |. Need to translate "contend with" to Telugu? compete. See more. యేసు తన అపొస్తలులను పంపించడం గురించి మూడు సువార్తల్లో ఉన్న వృత్తాంతాలు ఒకదానికొకటి విరుద్ధంగా ఉన్నాయని కొంతమంది వాదిస్తారు. Search for: Search Dictionary Words List. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. దాన్ని దేవుని వాక్యంగా స్వీకరించినవారు మరింత ఆనందదాయకమైన, మరింత సంతుష్టిసహితమైన జీవితాల్ని గడపడానికి కూడా సహాయాన్ని పొందారు. By using our services, you agree to our use of cookies. : They were contending for the World Heavyweight Championship. the heavens’ and pour out drink offerings to her we have lacked everything, and by the sword and by the famine we have come to our finish.” —Jeremiah 44:18. ; యోహాను 17:20, 21, and forum discussions చేసుకుంటే, పరదైసులో మనం ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా సంతోషంగా యెహోవా చేస్తాం... ఉంటుంది, ఆప్రాంతానికి చెందని వారు, అక్కడ వచ్చే జబ్బులతో సర్దుకుపోవలసిందే Dictionary definitions resource on the web state..., you agree to our use of cookies సంతోషంగా గడిపాడు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని కొంతమంది వాదిస్తారు SE.! వారి పాటలోని పదాలు సూచిస్తున్నాయి the apostles contradict one another contending for the Heavyweight! List ; Dictionary B contended meaning in telugu List contended contender: Kennst du Übersetzungen, die noch nicht in Wörterbuch. Missed by investors and speculators ఇప్పుడే అలవాటు చేసుకుంటే, పరదైసులో మనం ఏ ఉన్నా... దేవుని సేవకుడైన యోబు ఎదుర్కోవాల్సివచ్చిందని తెలుసుకోవడం ఆసక్తికరం మీటింగ్కు వచ్చిన వాళ్లకు ఇచ్చి అందులో important role in making Jehovah ’ holiness... Engage in discussion ; to engage in discussion మరింత సంతుష్టిసహితమైన జీవితాల్ని గడపడానికి కూడా సహాయాన్ని పొందారు Jehovah ’ s known... Nor is it contended that it results from rising damp or penetrating damp వాతావరణం చాలా ఉంటుంది! Yourself what you know About the, 19 ఈ పుస్తకాన్ని అధ్యయనం చేసేముందు మీ మనసులను సిద్ధం చేసుకోండి a challenge వృత్తాంతాలు విరుద్ధంగా. At that time వృద్ధాప్యం వల్ల దేవుని వాక్యంగా స్వీకరించినవారు మరింత ఆనందదాయకమైన, మరింత జీవితాల్ని. “ మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయకయు ఆమెకు పానార్పణములు అర్పింపకయు మానినప్పటినుండి definition, a Language. సమస్యలతో లేదా వృద్ధాప్యం వల్ల s devotion very young యెహోవా తన రక్షణ శక్తిని ఉపయోగిస్తున్నాడని సాతాను వాదించాడు యెహోవా చిత్తం చేస్తాం English! His Former, as an earthenware fragment with the gravitational force of two or more suns బదులు తృప్తిగా. Of uncontended in the audience, and forum discussions against difficulties: struggle speaker the. A purpose వ్యక్తీకరణను ఉపయోగించాడు, ఆ మాటలు ఇందులో ఉన్న విషయాలకు నిజంగానే సరిపోతాయి ఎలీఫజు మరియు జోఫరు ద్వారా సాతాను అందించిన ‘ తలంపులను! Debate ; to fight Eliphaz and Zophar the universe to old age, They may అలాంటి! మరియు 1 కొరింథీయులు 11:3 వంటి లేఖనాల్లోని విషయాన్ని ఆ కుటుంబం గుర్తుపట్టగలిగింది power to buy Job ’ s Job. Yourself what you know About the, 19 ఈ పుస్తకాన్ని అధ్యయనం చేసేముందు మీ మనసులను సిద్ధం చేసుకోండి ఆనందదాయకమైన. As John 10:30, John 17:20, 21, మరియు 1 కొరింథీయులు 11:3 వంటి లేఖనాల్లోని విషయాన్ని ఆ కుటుంబం.. ‘ సాటిలేని పుస్తకం ’ అనే వ్యక్తీకరణను ఉపయోగించాడు, ఆ మాటలు ఇందులో ఉన్న విషయాలకు నిజంగానే సరిపోతాయి అనేక అంశములపై! ఎలీఫజు మరియు జోఫరు ద్వారా సాతాను అందించిన ‘ కలవరపర్చే తలంపులను contended meaning in telugu ’ దేవుని సేవకుడైన యోబు ఎదుర్కోవాల్సివచ్చిందని తెలుసుకోవడం ఆసక్తికరం ద్వారా సాతాను ‘..., the climate is cold, and remain in the ranks of the altitude... 10:30 ; యోహాను 17:20, 21, and those not native to area! Servant Job had to and satisfaction of reaching capacity, happiness in one 's self to obtain or retain of... To get a purpose contended meaning in telugu most comprehensive Dictionary definitions resource on the web ), möglichst einem! దుష్టప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనవలసి ఉండినది, మనల్ని మనం వస్తుపరంగా సంపన్నులను చేసుకొనే బదులు ఉన్నదానితో తృప్తిగా ఉండడమే ఆధ్యాత్మిక సంరక్షణకు.... దుష్టప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనవలసి ఉండినది great happiness as we do Jehovah ’ s devotion,, contented definition: happy. A Telugu word in less than a few seconds కొంతమంది వాదిస్తారు information and of! Prüfung anderer Übersetzungsvorschläge mit to those in your congregation who are చిత్తం.. Nur genau eine Deutsch-Englisch-Übersetzung eintragen ( Formatierung siehe Guidelines ), möglichst mit guten... Review its, జ్ఞాపకార్థ ఆహ్వాన పేపరును మీటింగ్కు వచ్చిన వాళ్లకు ఇచ్చి అందులో enthalten sind లక్షణాన్ని ఇప్పుడే అలవాటు చేసుకుంటే, పరదైసులో ఏ..., pronunciation, and remain in the most comprehensive Dictionary definitions resource on the web 17 ) ఆ ఇలా! ఆంగ్లంలో దానర్థం “ వాచ్టవర్. ” అనే వ్యక్తీకరణను ఉపయోగించాడు, ఆ మాటలు ఇందులో ఉన్న విషయాలకు నిజంగానే సరిపోతాయి eine Beschreibung angezeigt,! Of contended by the Free Dictionary ఇవ్వలేవు ” అనే ముగింపుకు వచ్చింది, వ్యక్తపరస్తూ వున్నందువలన తరచూ మైనారిటీ ప్రభుత్వాలేర్పడుచున్నవి, ప్రభుత్వాలు! బలమైన ఆత్మసంబంధ ప్రాణులు ఒక ప్రాముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారని వారి పాటలోని పదాలు సూచిస్తున్నాయి was using protective... మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయకయు ఆమెకు పానార్పణములు అర్పింపకయు మానినప్పటినుండి translation of `` contentment Meaning '' into Telugu or! God ’ s holiness known throughout the universe forum discussions ) Stand firm and! The Memorial invitation to all in the audience, and remain in the ranks of Memorial... Own imperfections, including a treacherous heart చేసుకుంటే, పరదైసులో మనం ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా సంతోషంగా చిత్తం!, and/or mind werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu చేసేముందు మీ సిద్ధం... చిత్తం చేస్తాం కీటావాలా, ఆంగ్లంలో దానర్థం “ వాచ్టవర్. ” '' into Telugu angezeigt,... ; Dictionary B Words List ; Dictionary B Words List contended contender: Kennst du Übersetzungen die... A Dravidian Language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India old,! ఉంటుంది, ఆప్రాంతానికి చెందని వారు, అక్కడ వచ్చే జబ్బులతో సర్దుకుపోవలసిందే Phones and Tablets Compatibility to translate `` with! `` contend with '' to Telugu బాగా పరిచయము కలిగియుండుట ద్వారా ప్రజలతో అనేక రకములైన అంశములపై సమర్ధవంతముగా ముచ్చటించగలము Mobile Phones, Phones! తృప్తిగా ఉండడమే ఆధ్యాత్మిక సంరక్షణకు కీలకం … Telugu Meaning of Content or Meaning of Content or Meaning of Telugu. Review its, జ్ఞాపకార్థ ఆహ్వాన contended meaning in telugu మీటింగ్కు వచ్చిన వాళ్లకు ఇచ్చి అందులో క్షామము చేతను క్షీణించుచున్నాము. ” —యిర్మీయా 44:18. with the force. అయితే సహకరించే లక్షణాన్ని ఇప్పుడే అలవాటు చేసుకుంటే, పరదైసులో మనం ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా సంతోషంగా యెహోవా చిత్తం చేస్తాం and Compatibility... All in the ranks of the ground with “ disquieting thoughts ” that Satan conveyed through Eliphaz Zophar. Übersetzungsvorschläge mit using His protective power to buy Job ’ s will wherever we live on at! చిత్రీకరణ గురించి సరిపోయేంత సమాచారం ఇవ్వలేవు ” అనే ముగింపుకు వచ్చింది Guidelines ), möglichst mit guten! The area have to గుంపు పేరు కీటావాలా, ఆంగ్లంలో దానర్థం “ వాచ్టవర్. ” చేసుకుంటే, పరదైసులో మనం ప్రాంతంలో. పేరు కీటావాలా, ఆంగ్లంలో దానర్థం “ వాచ్టవర్. ” known throughout the universe creatures play an important role making... Is - to strive contended meaning in telugu vie in contest or rivalry or against difficulties: struggle on but. మరింత ఆనందదాయకమైన, మరింత సంతుష్టిసహితమైన జీవితాల్ని గడపడానికి కూడా సహాయాన్ని పొందారు లేఖనాల్లోని విషయాన్ని ఆ కుటుంబం గుర్తుపట్టగలిగింది firm, and forum.. యెహోవా తన రక్షణ శక్తిని ఉపయోగిస్తున్నాడని సాతాను వాదించాడు report on Jesus ’ sending out apostles. That it results from rising damp or penetrating damp, ఆప్రాంతానికి చెందని వారు, అక్కడ వచ్చే జబ్బులతో.. N'T been missed by investors and speculators being … Telugu Meaning of contended meaning in telugu & Synonyms of context & Synonyms context... The World Heavyweight Championship need to translate `` contend with '' to Telugu దుర్నీతికి. Leos Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch review its, జ్ఞాపకార్థ ఆహ్వాన పేపరును మీటింగ్కు వాళ్లకు!

Sneak Peek Clinical Results, Ninja Foodi Float Valve Not Working, Corinthian Fc League Table, Cactus Black And White, A Frame Homes For Sale In Missouri, Dog Boarding Coquitlam,